Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Birdhouse online

Birdhouse online
Bij Birdhouse online vinden we het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we doen. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten van onze samenwerking.

Fair-use policy abonnementen
Birdhouse online biedt haar klanten support op basis van onze 'fair use policy'. Dit betekent dat de support min of meer overeenkomt met de ureninzet in relatie tot ons uurtarief en het gefactureerde bedrag per jaar. Als hierin gedurende een langere periode disbalans ontstaat zullen wij hierover met onze jou in gesprek gaan. 

Betaling 
Birdhouse online stuurt elke maand een factuur ter hoogte van het bedrag van jouw Birdhouse online abonnement inclusief eventuele add on’s.  De eerste factuur wordt verzonden op moment dat we starten met de bouw van jouw website of andere supportactiviteiten.  Eenmalige projecten worden na oplevering direct gefactureerd. Je ontvangt vooraf voor een eenmalige opdracht altijd een offerte. Onze betalingstermijn is 7 dagen. Je ontvangt de factuur digitaal met een directe betalingslink. We hanteren een btw-tarief van 21%. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  Als er een reden is waarom je niet of niet tijdig kunt betalen laat het ons weten.

Duur samenwerking en opzeggen abonnementen
We gaan de samenwerking met jou voor minimaal 1 jaar aan. De startdatum van de samenwerking is gelijk aan de datum van de eerste factuur die je van ons ontvangt.  Wij gaan uit van een langere samenwerking en doen er alles aan om jouw vertrouwen en tevredenheid tussentijds te checken, zodat we direct kunnen bijsturen. Jaarlijks evalueren we de abonnementsvorm en bekijken  we samen welk abonnement voor het volgende jaar het beste bij jou past.  Als je toch lopende het jaar om wat voor reden de samenwerking met Birdhouse online niet wilt voortzetten, bijvoorbeeld omdat jouw bedrijf stopt, dan bekijken we samen in alle redelijkheid wat de mogelijkheden zijn. De content van de website blijft uiteraard ten alle tijde van jou.  

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Birdhouse online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door jou verstrekte gegevens en/of content. We gaan hierbij ervan uit dat je ook zelf checkt dat alles goed werkt bijvoorbeeld linkjes op websites of op social media en de informatie klopt. Birdhouse online is verantwoordelijk voor de technische werking niet voor de content.  Uiteraard is onze support erop gericht je ook te ondersteunen bij de content, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website, evenement op social media, nieuwsbrief ect. De aansprakelijkheid van Birdhouse online is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Birdhouse online betrekking heeft. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Birdhouse online, zal je Birdhouse online vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens Birdhouse online.

Nakomen beloftes, klachten en garantie
We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.  Jij hebt recht op een goed product en goede support. Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid voor je op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van Birdhouse online laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit, deze visie ligt ook verweven in onze drijfveren: afstemming, vrijheid, overvloed en beleving. Officiële procedures zijn daarom niet nodig.

Van concept naar ervaring!

© Birdhouseonline 2020